Bollar

Vad skiljer olika bollar åt?


Inom Pickleball finns två typer a bollar. Inomhusbollar och utomhusbollar.

Det som skiljer dessa åt i stora drag är att utomhusbollar har fler hål och hålen i bollen är mindre. Detta för att påverkas av vinden så lite som möjligt. De är generellt sett också lite mer stryktåliga än en inomhusboll.

Båda typerna funkar bra på hårda underlag. Har man en  inomhusbana med Hardcourtunderlag rekommenderar vi att man använder en utomhusboll. Det går alltså bra att använda utomhusbollar på samtliga underlag inomhus, men inomhusbollar är olämpliga att använda utomhus pga vindkänsligheten.

Ring eller chatta med oss om ni har fler frågor om bollar.